KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

11 czerwca 2023

Zapewne wiele osób słyszało o działalności nierejestrowej. Opcja ta nie jest jednak dostępna dla osób, które w ciągu ostatnich 5 lat już prowadziły działalność. Czy są dostępne także inne możliwości?

 

Co ciekawe, możliwe jest także prowadzenie zarejestrowanej działalności bez obowiązku opłacania składek ZUS (zarówno społecznych jak i zdrowotnych).

Jedną z takiej sytuacji jest podlegania ubezpieczeniom społecznym w innym aniżeli Polska kraju. Taka sytuacja występuje w przykładowo, jeśli osoba prowadząca działalność w kraju, jednocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę zagranicą. W celu skorzystania z tej możliwości konieczne jest uzyskanie odpowiedniej decyzji ZUS.

Opcja pracy zagranicą, nie dla każdego jest jednak dostępna. Nieliczni wiedzą, że możliwa jest jeszcze jedna sytuacja, w której nie wystąpi konieczność opłacania składek ZUS w działalności gospodarczej. Jest możliwe zwolnienie z obowiązku opłacania składki zdrowotnej jeśli spełnione będą następujące warunki:

1) Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opłaca od przychodów z tej działalności podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2) Wysokość przychodów uzyskiwana w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

3) Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pracuje jednocześnie na podstawie umowy o pracę

4) W ramach umowy o pracę, przedsiębiorca osiąga przychody nie wyższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku

Jednocześnie, jeśli przedsiębiorca w ramach umowy o pracę będzie osiągał wynagrodzenie odpowiadające co najmniej aktualnej minimalnej krajowej, nie będzie on zobowiązany do opłacania składek społecznych.

Zatem w przypadku, gdy:

1) Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opłaca od przychodów z tej działalności podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

2) Wysokość przychodów uzyskiwana w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

3) Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pracuje jednocześnie na podstawie umowy o pracę

4) W ramach umowy o pracę, przedsiębiorca osiąga przychody odpowiadające dokładnie kwocie minimalnego wynagrodzenia i nie wyższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku (zatem warunek ten jest niemożliwy do spełnienia w 2023 roku, gdyż od lipca tzw. minimalna krajowa jest wyższa aniżeli w dniu 1 stycznia br.)

 

Wprowadzone zwolnienie może być zatem alternatywą dla prowadzenia działalności nierejestrowanej, w przypadku gdy:

1) dana osoba nie spełnia warunków do prowadzenia działalności nierejestrowej (np. prowadziła zarejestrowaną działalność gospodarczą w ciągu pięciu ostatnich lat),

2) wykonywane usługi wymagają prowadzenia ich w formie działalności gospodarczej (np. działalność regulowana).

 

Podstawa prawna:

1) Art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009)

2) Art. 82 ust. 9b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561)

Czy można prowadzić działalność bez ZUS?

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego