CONTACT WITH US ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Nowa 1, 47-400 Racibórz

phone.:  516-222-826, 504-681-762

Main Page | About us| Servicesi | Blog | Contact

2017-2023 © Metis Finanse

28 August 2021

1 lipiec 2021r. przyniósł niemałe zmiany u lekarzy zobowiązanych do stosowania kasy fiskalnej. Od tego dnia bowiem obowiązkowo muszą oni stosować kasy wyposażone w funkcjonalności pozwalające na przekazanie danych rejestrowanych przy ich użyciu do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas. Mowa tutaj oczywiście o tzw. kasach on-line.

 

Nie każdej jednak usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, będzie dotyczył obowiązek wystawienia paragonu z zastosowaniem kasy on-line. Zgodnie z ukształtowaną linią interpretacyjną Krajowej Informacji Skarbowej, jeśli świadczenia realizowane są przez podmioty zatrudniające lekarzy, na przykład przychodnie czy szpitale, obowiązek ewidencjonowania usług przy zastosowaniu kas on-line nie powstaje. Stanowisko organów podatkowych jest w tym zakresie jednolite. Dla przykładu można wymienić interpretację indywidualną 0114-KDIP1-3.4012.94.2021.1.MPE z dnia 03.03.2021r., interpretację indywidualną 0114-KDIP1-3.4012.123.2021.1.KP z dnia 07.04.2021r., interpretację indywidualną 0114-KDIP1-3.4012.344.2021.1.JG z dnia 07.06.2021r. czy interpretację indywidualną 0114-KDIP1-3.4012.353.2021.1.ISK z dnia 08.06.2021r.

Powyższe stanowisko jest opierane na zapisach rozporządzenia, zgodnie z którymi kasy rejestrujące on-line stają się obowiązkowe w przypadku usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Jest to niewątpliwie korzystna interpretacja. Należy jednak dodać, iż niezależnie od braku obowiązku stosowania kas on-line ww. podmioty będą zobowiązane do stosowania kas fiskalnych (tradycyjnych) w przypadku świadczenia usług na rzecz osób indywidualnych lub rolników ryczałtowych.


Warto dodać, iż zastosowanie się do ugruntowanej linii interpretacyjnej organów, pozwala, pod pewnymi warunkami, korzystać z analogicznej ochrony prawnej, jak zastosowanie się do wydanej na wniosek interpretacji indywidualnej.

 

Kasa fiskalna on-line u lekarza 

Accounting and financial office

Tax consulting company