CONTACT WITH US ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Nowa 1, 47-400 Racibórz

phone.:  516-222-826, 504-681-762

Main Page | About us| Servicesi | Blog | Contact

2017-2023 © Metis Finanse

10 September 2021

Usługi medyczne w niektórych przypadkach mogą być opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Z kolei dla podatników VAT istotną zmianą było wprowadzenie obowiązku oznaczania niektórych dostaw i usług kodem GTU. Czy obowiązek ten dotyczy także branży medycznej?

 

Dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych na podstawie §10 ust. 3 pkt 1 lit i Rozporządzenia[1] objęte są obowiązkiem oznaczenia kodem „GTU 09”. Wymóg oznaczenia ograniczony został jednak wyłącznie do dostaw objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 Prawa farmaceutycznego[2]

Powyższe potwierdzone jest także w interpretacjach organów podatkowych. W jednej z interpretacji[3] wskazano, iż kod GTU 09 dotyczy jedynie takich dostaw, które są jednocześnie objęte obowiązkiem zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Chodzi zatem wyłącznie dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport wyrobów zawartych w wykazie wyrobów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia.  Oznacza to, że:

Dostawy krajowe wyrobów ujętych w wykazie nie podlegają oznaczaniu kodem GTU 09.

Dostawy zagraniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych spoza wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia, nie podlegają oznaczaniu kodem GTU 09.

Przede wszystkim należy też wskazać, iż wykorzystanie leku – produktu leczniczego w trakcie zabiegu czy usługi nie jest objęte obowiązkiem oznaczenia kodem GTU 09.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988)

[2] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 i 981)

[3] Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 24.11.2020r., 0111- KDIB3-1.4012.904.2020.1.WN

 

Lekarz a kody GTU

Accounting and financial office

Tax consulting company