CONTACT WITH US ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Nowa 1, 47-400 Racibórz

phone.:  516-222-826, 504-681-762

Main Page | About us| Servicesi | Blog | Contact

2017-2023 © Metis Finanse

17 October 2022

Świadcząc usługi, bądź realizując dostawy towarów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski (z uwagi na miejsce świadczenia/ dostawy), również masz prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów.

 

Odliczenie podatku VAT jest to obniżenie kwoty podatku należnego (tj. doliczanego przez nas przy sprzedaży, który powinniśmy uiścić do urzędu skarbowego) o kwotę podatku naliczonego (czyli zapłaconego przez nas przy dokonaniu zakupów). Zgodnie z zasadą ogólną, prawo to przysługuje, gdy:

1.    jesteśmy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,

2.    nabyte usługi bądź towary służą nam do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT według właściwej stawki podatku,

3.    nie zachodzą tzw. przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy o VAT.

 

Jednak art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT przewiduje prawo do odliczenia podatku VAT również w przypadku dokonania zakupów i wykorzystania ich do wyświadczenia usługi bądź dostawy towaru niepodlegającej opodatkowaniu na terytorium Polski. Zatem sprzedajemy usługę bądź towar bez podatku VAT, lecz mamy prawo do odliczenia podatku uiszczonego w ramach dokonanych zakupów. Co istotne, dotyczy to sytuacji, gdy sprzedaż następuje bez podatku VAT z uwagi na ustalenie miejsca świadczenia usługi bądź miejsca dostawy towaru poza terytorium Polski. Wobec tego świadczona przez nas usługa bądź dokonana dostawa towarów podlega opodatkowaniu, lecz w innym kraju niż Polska według obowiązujących tam zasad.

 

Zgodnie ze wskazanym przepisem prawo do odliczenia podatku przysługuje, jeżeli podatek ten mógłby być odliczony, gdyby dokonana przez nas dostawa usługi bądź towaru była opodatkowana na terytorium Polski i mamy dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z wykonaną przez nas usługą bądź dostawą towarów. Innymi słowy, analizujemy przysługiwanie prawa do odliczenia podatku w hipotetycznej sytuacji, w której przyjmujemy, że wyświadczona przez nas usługa bądź dostawa towarów podlega opodatkowaniu na terytorium Polski. Zatem sprawdzamy, czy zgodnie z obowiązującymi na terytorium Polski przepisami wyświadczona przez nas usługa bądź dostawa towarów nie korzysta ze zwolnienia (wyjątek art. 86 ust. 9 ustawy o VAT). Ponadto sprawdzamy, czy nie zachodzą tzw. przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy o VAT. Jeśli te warunki są spełnione mamy prawo do odliczenia podatku VAT analogicznie jak w przypadku tzw. transakcji krajowych. Jedynie dodatkowo musimy posiadać dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami opodatkowanymi poza terytorium kraju. Przy tym przepisy nie regulują, jakie to powinny być dokumenty i jakie konkretnie informacje czy dane powinny zawierać. Mogą to być zatem dowolne dokumenty. Przede wszystkim powinny to być dokumenty potwierdzające dokonanie usługi bądź dostawy towarów opodatkowanej poza terytorium kraju, dokumenty opisujące wykonaną usługę bądź dostawę towarów, notatki opisujące zależność między dokonanymi zakupami a wykonaną usługą bądź dostawą towarów.

 

Joanna Kulpa

FABRYKA WNIOSKÓW

 

Odliczenie podatku VAT, gdy wykonujemy czynności opodatkowane poza terytorium Polski

Accounting and financial office

Tax consulting company