CONTACT WITH US ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Nowa 1, 47-400 Racibórz

phone.:  516-222-826, 504-681-762

Main Page | About us| Servicesi | Blog | Contact

2017-2023 © Metis Finanse

Informacja o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Metis Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ul. Mickiewicza 10A/2, 47-400 Racibórz, NIP 9542773772, zwana dalej „Administratorem”.
2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane:
a) w związku z realizacją przez Administratora na rzecz Klienta umowy o usługi rachunkowo-finansowe. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja tych usług lub innych zleconych przez Klienta Administratorowi
lub
b) w związku z wyrażoną zgodą na przedstawienie przez Administratora oferty usług,
3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, i ustawowym przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT. W zależności od celu przetwarzania poszczególnych kategorii danych przez Administratora brak podania danych osobowych uniemożliwi przedstawienie oferty usług, zawarcie umowy z Administratorem oraz wystawienie faktury VAT.
4. Administrator informuje o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz aktualizacji. Każda osoba ma też prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
5. Administrator informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz Klienta oraz w trakcie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających przepisów prawa polskiego.
6. Administrator informuje, że dane osobowe Klienta mogą być ujawniane podmiotom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastrukturą informatyczną Administratora oraz firmom kurierskim i pocztowym.
7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt Administratorem pod adresem e-mail: info@metisfinanse.com.

Accounting and financial office

Tax consulting company