KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

02 kwietnia 2021

Lekarze – przedsiębiorcy zobowiązani są do korzystania z kasy fiskalnej już od pierwszego pacjenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności lub rolnikiem ryczałtowym. Tej grupy zawodowej nie dotyczy już opcja zwolnienia podmiotowego, zgodnie z którym, obowiązek stosowania kasy fiskalnej powstaje dopiero po przekroczeniu limitu obrotów 20.000zł.

 

Co więcej – od 1 lipca 2021r. lekarze oraz lekarze dentyści świadczący usługi opieki medycznej, zobowiązani są do stosowania kas on-line. Kasy on-line wyposażone są w funkcjonalności umożliwiające przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

 

W prawie podatkowym przewidziano jednak sytuacje, kiedy lekarze będą zwolnieni z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, i to bez względu na wielkość obrotu.

Pierwszą taką sytuacją jest świadczenie usług osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą. Zwolnienie przysługuje także jeśli usługi świadczone są przy zatrudnieniu wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Drugą możliwością jest przyjmowanie zapłaty za wykonywane czynności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) na rachunek bankowy lub na rachunek w SKOK. W praktyce oznacza to wyłączenie możliwości przyjmowania zapłaty w gotówce, celem skorzystania ze zwolnienie. Dodatkowo z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać jakiej konkretnie czynności dotyczyły.

 

Kasa fiskalna - kiedy zwolnienie

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego