KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

28 września 2020

W 2018 roku pojawiła się w polskim prawie nowość istotna szczególnie dla freelancerów, osób które chciałyby wypróbować swój pomysł na biznes lub po prostu w początkowym etapie działalności, działając na niewielką skalę, nie chcą ponosić dodatkowych kosztów ZUS, obsługi księgowej itd. Mowa oczywiście o tzw. działalności nierejestrowej.

Dlaczego działalność nierejestrowa może być ciekawym rozwiązaniem?

 

3 Podstawowe Korzyści

 

#1 Brak ZUS

 

Pierwsza istotna cecha działalności nierejestrowej to wyeliminowanie jednej z większych bolączek przedsiębiorców: konieczności opłacania składek ZUS. Od 2021 roku podstawowy poziom składek ZUS będzie wynosił przynajmniej 1360 zł, a jeszcze nie wiadomo, do jakiego poziomu wzrośnie składka zdrowotna. Oczywiście dostępne są możliwości opłacania składek w mniejszej wysokości jak Mały ZUS Plus czy Ulga na Start, jednak wiążą się one z koniecznością spełnienia odpowiednich warunków, jak i są ograniczone w czasie. Działalność nierejestrowa pozwala na prowadzenie działalności bez wymogu opłacania składek ZUS, i to bez dodatkowych warunków. Uważać, należy jedynie przy świadczeniu usług o cechach umowy zlecenia – ale o tym niżej.

 

#2 Brak Księgowości

 

Działalność nierejestrowa wiąże się także z istotnym ograniczeniem drugiego stałego kosztu każdego przedsiębiorcy: obsługi księgowej. Wymagana ewidencja do celów podatkowych została maksymalnie uproszczona i sprowadza się do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów oraz uproszczonej ewidencji kosztów. Nie trzeba rozliczać i odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenia podatku dokonuje się raz w roku w deklaracji PIT-36.

 

#3 Brak obowiązków w CEIDG

 

Działalność nierejestrowa to także brak obowiązków związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Mam tutaj na myśli nie tylko samą rejestrację, ale także o konieczność zgłaszania zmian dotyczących praktycznie każdego obszaru funkcjonowania działalności, takich jak

  • imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność oraz dodatkowe określenia – nazwa działalności
  • siedziba i adres do doręczeń albo adres stałego wykonywania działalności
  • adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu,
  • przedmiot działalności (kody PKD)
  • okresy rozliczeniowe podatku (miesięczne, kwartalne)
  • forma opodatkowania
  • miejsce przechowywania dokumentów księgowych
  • rachunek bankowy.

Zmiany te muszą być zgłaszane w terminie 7 dni. Co więcej niedopełnienie tych obowiązków obwarowane jest sankcjami karnymi. Zgodnie z art. 601 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Z kolei na podstawie art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20,00 do 5.000,00 zł, zaś kara ograniczenia wolności może trwać miesiąc. Brak obowiązku rejestracji w CEIDG oznacza jednocześnie brak ryzyka restrykcji związanych z przeoczeniem terminowego zgłoszenia zmiany.

 

Korzyści działalności nierejestrowej

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego