KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

29 lipca 2020

Uprawnienie to dotyczy podmiotów rozpoczynających działalność jak i małych podatników. Przy czym status małego podatnika dla celów podatków dochodowych w 2020 roku mają podmioty, których wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła poziomu 8 747 000 PLN. W przypadku podmiotów podatkowych zryczałtowanym podatkiem dochodowym limit przychodów uprawniający do rozliczeń kwartalnych w 2020 roku wynosi z kolei 109 335 PLN.

 

Z kolei w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność, należy wyłączyć podmioty, które w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadziły już działalność gospodarczą. W zakres wyłączenia mieści się zarówno samodzielne jej prowadzenie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną (np. spółki komandytowej), a także prowadzenie takiej działalności przez małżonka przedsiębiorcy, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 

Wysokość zaliczek kwartalnych ustala się analogicznie, jak zaliczki miesięczne, a podstawowa różnica podlega na terminach ich wpłaty na konto organu podatkowego. W przypadku zaliczek kwartalnych terminy te przypadają na:

  • 20 kwietnia – w przypadku zaliczki za I kwartał roku podatkowego,
  • 20 lipca – w przypadku zaliczki za II kwartał roku podatkowego,
  • 20 października – w przypadku zaliczki za III kwartał roku podatkowego,
  • 20 stycznia kolejnego roku – w przypadku zaliczki za IV kwartał roku podatkowego.
  •  

W przypadku, gdy podmioty uprawnione zdecydują się na opłacanie zaliczek kwartalnych, o wyborze tej metody informują organ podatkowy w zeznaniu podatkowym, składanym za rok, w którym ten sposób wpłaty zaliczek był stosowany. W przypadku poszczególnych deklaracji będą to:

  • PIT-28 – w części Q – Informacje Dodatkowe w punkcie 152 w pozycji 1,
  • PIT-36 – w części C – Informacje Dodatkowe w pozycji 54,
  • PIT-36L – w części C – Informacje Dodatkowe w pozycji 18
  • CIT-8 – w części B.3 – Dane Dodatkowe w punkcie 27.
  •  

Nie zawsze zaliczki kwartalne będą najlepszym rozwiązaniem. W sytuacji gdy firma dynamicznie się rozwija, a jej dochody istotnie rosną z roku na rok, lepszym rozwiązaniem może okazać się wybór zaliczek w formie uproszczonej – więcej na ten temat w kolejnym wpisie.

 

Kwartalne zaliczki na podatek

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego