KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

18 września 2023

Przez długi czas ZUS utrzymywał, iż zgłoszenie nowo zarejestrowanego przedsiębiorcę do ubezpieczeń, z kodem innym aniżeli 05 40 (kod właściwy dla ulgi na start), nawet przez pomyłkę, wyklucza późniejszą korektę, a tym samym prawo do skorzystania z tej ulgi. Czy słusznie?

 

Zagadnienie to zostało zweryfikowane przez Sąd Najwyższy – Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , który w dniu 18 lipca 2023 roku (sygn. akt III USKP 58/22) wydał korzystne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie. Analizie podlegały postanowienia art. 18 ust. 2 Prawa Przedsiębiorców, zgodnie z którymi przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia do ulgi na start przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Sąd Najwyższy orzekł, że należy przeciwstawić się takiemu stosowaniu prawa, które przez „przyłapanie” na rzekomym błędzie co do skutków oświadczenia woli przedsiębiorcy „przybiera postać imperatywnego wyłączania ubezpieczonych z systemu ubezpieczenia na skutek niekorzystnej interpretacji ich oświadczeń woli”.

Sąd Najwyższy zauważył, iż w odniesieniu do ubezpieczeń dobrowolnych, objęcie takim ubezpieczeniem powstaje „na skutek prawnokształtującego oświadczenia o przystąpieniu do tego ubezpieczenia” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. I UK 295/16). Zatem zasadnicze znaczenie ma ustalenie rzeczywistej woli przedsiębiorcy, a ZUS nie może wykorzystywać jego błędu.

W konkluzji zatem należy stwierdzić, że możliwa jest taka korekta zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, by przedsiębiorca rozpoczynający działalność mógł skorzystać z ulgi na start. Decydujące są ustalenia faktyczne, wskazujące, że przedsiębiorca nie miał woli rezygnacji z ulgi na start, a niewłaściwe zgłoszenie jest jedynie wynikiem omyłki.

 

Pomyłka w kodzie ubezpieczenia a prawo do ulgi

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego