KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

17 września 2020

Już od 1 października każdy podatnik VAT będzie zobowiązany do ewidencji sprzedaży oraz wysyłania deklaracji VAT z zastosowaniem postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1988, z późn. zm., dalej „Rozporządzenie”). Mowa oczywiście o JPK V7 – pliku, który ma zastąpić dotychczasowe deklaracje VAT i oznacza rewolucję w sprawozdawczości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług.

W Rozporządzeniu w §10 ust. 3 i 4 zawarto listę towarów i usług, których sprzedaż wiąże się z koniecznością zastosowania w ewidencji specjalnego odpowiedniego kodu GTU (grupy towarowo-usługowej). Jedną z takich grup wymienionych w Rozporządzeniu (§10 ust. 3 pkt 2) są towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, czyli:

1) benzyna lotnicza (CN 2710 12 31);

2) benzyna silnikowa (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3) gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);

4) olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

5) olej opałowy (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);

6) paliwo typu benzyna do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7) paliwo typu nafta do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8) pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);

9) paliwo ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;

10) biopaliwo ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);

11) pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN. 

W związku z tym zapisem pojawiały się wątpliwości, czy obowiązek stosowania oznaczenia w tej grupie towarowo-usługowej może dotyczyć podmiotów, które w ramach działalności gospodarczej nie zajmują się obrotem paliw. Wśród takich podmiotów mogą się jednak pojawiać refaktury kosztów paliwa. Zgodnie z wyjaśnieniami Krajowej Informacji Skarbowej, refaktura kosztów paliwa również wiąże się obowiązkiem zastosowania właściwego kodu w ewidencji. Kod, którym należy oznaczyć taką sprzedaż to „02”.

 

Refaktury kosztów paliwa a JPK V7

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego