KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

21 września 2022

Nabywanie usług od kontrahenta z zagranicy np. od firmy Facebook (Meta) bądź Google, co do zasady, wiąże się z koniecznością rozliczenia podatku VAT przez polskiego przedsiębiorcę (rozpoznania tzw. importu usług).

 

Świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju będącym miejscem świadczenia usług, według zasad obowiązujących w danym kraju. Zgodnie z zasadą ogólną świadczenie usług opodatkowuje podmiot sprzedający te usługi (a nie nabywający te usługi). Jednak w przypadku, gdy od podmiotu zagranicznego nabywamy usługę, która powinna być opodatkowana na terytorium Polski ustawa przewiduje opodatkowanie usług przez ich nabywcę (art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT). Wówczas podmiot zagraniczny w Polsce nie ma żadnych obowiązków natomiast nabywający usługę polski podatnik rozlicza należny podatek VAT poprzez wykazanie importu usług. Przy tym należne podmiotowi zagranicznemu wynagrodzenie nie powinno zawierać podatku od wartości dodanej (odpowiednika podatku VAT).

 

Import usług należy wykazać, gdy:

•    na podstawie przepisów, miejscem świadczenia nabywanych usług jest terytorium Polski

•    świadczący usługę nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a w przypadku tzw. usług związanych z nieruchomością wskazanych w art. 28e ustawy o VAT dodatkowo nie jest zarejestrowany jako polski podatnik podatku od towarów i usług.

 

Istotne jest, że na konieczność rozpoznania importu usług nie ma wpływu czy jesteśmy zarejestrowani jako czynny podatnik VAT, czy też korzystamy ze zwolnienia podmiotowego (wartość sprzedaży do 200 000 zł).

 

Będąc czynnym podatnikiem VAT:

1.    Rejestrujemy się jako podatnik VAT UE i kontrahentowi z zagranicy wskazujemy NIP z przedrostkiem PL.

2.    Opodatkowując nabytą usługę stosujemy obowiązującą na terytorium Polski stawkę podatku. Ewentualnie stosujemy zwolnienie z opodatkowania, gdy przepisy regulujące podatek VAT przewidują zwolnienie przedmiotowe dla nabywanej usługi.

3.    Mamy prawo do odliczenia obliczonego przez nas podatku należnego, gdy usługi nabywamy do wykonania czynności opodatkowanych. Wówczas kwota obliczonego przez nas podatku należnego stanowi jednocześnie podatek naliczony podlegający odliczeniu. W konsekwencji import usług jest neutralny pod względem podatku od towarów i usług.

4.    Dokumentujemy import usług odpowiednio w pliku JPK_V7M bądź JPK_V7K.

5.    Importu usług nie wykazujemy w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ustawy o VAT.

 

Korzystając ze zwolnienia podmiotowego:

1.    Rejestrujemy się jako podatnik VAT UE i kontrahentowi z zagranicy wskazujemy NIP z przedrostkiem PL.

2.    Zwolnienia podmiotowego nie stosujemy do usług nabywanych.

3.    Opodatkowując nabytą usługę stosujemy obowiązującą na terytorium Polski stawkę podatku. Ewentualnie stosujemy zwolnienie z opodatkowania, gdy przepisy regulujące podatek VAT przewidują zwolnienie przedmiotowe dla nabywanej usługi.

4.    Nie mamy prawa do odliczenia obliczonego przez nas podatku należnego. Zatem, gdy przepisy nie przewidują zwolnienia przedmiotowego względem nabywanych usług, a jedynie korzystamy ze zwolnienia podmiotowego, musimy uiścić należy podatek VAT do urzędu skarbowego (mimo że od sprzedawanych przez nas usług nie uiszczamy podatku z uwagi na zwolnienie podmiotowe).

5.    Dokumentujemy import usług składając deklarację VAT-9M zaś rozliczając wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w składanej deklaracji VAT-8.

6.    Importu usług nie wykazujemy w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ustawy o VAT.

 

Joanna Kulpa

FABRYKA WNIOSKÓW

 

Rozliczenie podatku VAT przy nabyciu usług od podmiotu zagranicznego

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego