KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

27 lipca 2023

Składki społeczne na poziomie 340 zł zamiast zamiast 1.420 zł to marzenie wielu przedsiębiorców. Dla samozatrudnionych, którzy spełnią dwa podstawowe warunki, faktycznie ta opcja tzw. składek ZUS preferencyjnych jest dostępna. Maksymalny okres korzystania z uprawnienia do opłacania składek preferencyjnych to aż 24 miesiące.

 

Składki preferencyjne opłacane są w kwocie zadeklarowanej przez przedsiębiorcę. Nie może być ona jednak niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Aktualnie jest to zatem kwota 1.080zł. Dla porównania tzw. duży ZUS wyliczany jest od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, aktualnie wynoszącej 4.161zł.

 

Uprawnienie do skorzystania ze składek preferencyjnych, posiadają przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadzili innej działalności. Uwzględnia się tutaj także prowadzenie działalności jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki osobowej (partnerskiej, komandytowej, jawnej),

2) nie wykonują w ramach działalności dla byłego pracodawcy tych samych czynności, które wykonywane były w ramach umowy o pracę. W tym przypadku brany jest pod uwagę bieżący oraz poprzedni rok kalendarzowy. Dłuższa przerwa w wykonywaniu takich czynności, nie wyklucza z możliwości skorzystania z ZUS preferencyjnego. Także wykonywanie tożsamych czynności, nawet w tym samym roku, jednak na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenie, wciąż pozwala na skorzystanie z ZUS preferencyjnego.

 

Aby skorzystać ze składek preferencyjnych należy dokonać zgłoszenia ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 05 70. Należy też pamiętać, iż ewentualne zaprzestanie czy zawieszenie działalności, nie wydłuża okresu, w którym przysługuje uprawnienie do składek preferencyjnych. Okres korzystania z ulgi będzie wciąż wynosił 24 miesiące od momentu zgłoszenia się do niej. Jeśli w trakcie trwania tego okresu przedsiębiorca zamknąłby, a następnie ponownie rozpoczął działalność, nie będzie mógł już skorzystać z ulgi. Z kolei zawieszenie działalności, pozwala na dalsze korzystanie z ulgi po jej wznowieniu – oczywiście pod warunkiem, że w międzyczasie nie upłynął wyżej wskazany 24-miesięczny okres.

 

Składki preferencyjne ZUS - dla kogo ?

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego