KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

15 marca 2022

Rok 2022, a tym samym Nowy Ład przyniósł wiele zmian w podatkach. Z początkiem roku zmieniły się stawki ryczałtu na usługi programistyczne. Stawka ryczałtu została zmniejszona z 15% na 12%. Należy jednak pamiętać, że przychody z usług informatycznych mogą być także opodatkowane stawką 8.5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 5 lit. a ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Według wspomnianej stawki 8,5 % będą opodatkowane takie usługi informatyczne jak na przykład kontrola jakości, kontrola wydatków i przychodów czy te związane z relacjami z kontrahentami. Zmniejszona stawka 8.5 % obejmuje także działalność związaną z przeprowadzaniem testów oprogramowania, zajmowaniem się dokumentacją testową, wykonywanie testów manualnych, których podstawą są skrypty testowe oraz raportowanie zaistniałych defektów. Osoba korzystająca z ulgi zryczałtowanego podatku nie może natomiast tworzyć i zajmować się utrzymaniem środowiska testowego, programować testowe oprogramowanie, poprawiać błędy w oprogramowaniu czy świadczyć usługi w zakresie sprzętu komputerowego. Kody PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności określają, że na przykład Tester oprogramowania może skorzystać ze stawki 8.5% gdy świadczy usługi techniczne w zakresie technologii informatycznych oraz sprzętu komputerowego. Co więcej nie są one związane z programowaniem, czyli na przykład Tester porównuje, ocenia czy dana funkcja lub tez aplikacja działa zgodnie, czy też niezgodnie ze specyfika lub wymaganiami. Po wykryciu błędu zgłasza nieprawidłowości programistom, którzy je potem poprawiają.

Stawka ryczałtu 8.5 % jest dobrym rozwiązaniem dla informatyków wykonujących takie profesje jak na przykład architekci i inżynierzy oprogramowania, testerzy manualni a także dla analityków biznesowych, product owerów, product menagerów czy też sacrum masterów. Podatnik, który jest uprawniony do korzystania z ryczałtu nie musi wystawiać kilku faktur na różne stawki ryczałtu (8.5%, 12%). Wystarczy, że na fakturze zostaną wyszczególnione konkretne pozycje usług zawierające określone stawki ryczałtu np. przeprowadzanie testów manualnych opodatkowane na 8.5 %, a projektowanie testów automatycznych już ze stawką 12%.

Co ważne należy pamiętać także o tym, że warunkiem do możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodu z tej działalności prowadzonej: wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro. A w formie spółki, gdy suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła 2.000.000 euro. Z możliwości skorzystania z opodatkowania ryczałtowego mogą także skorzystać osoby, które rozpoczynają prowadzenie swojej działalności w danym roku obrotowym, pod warunkiem, że nie korzystają z karty podatkowej. Ryczałt jest ponadto idealną formą opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy ponoszą niewielkie koszty prowadzenia działalności.

Stawka 8,5% dla informatyka

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego