KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

02 listopada 2022

Świadcząc usługi informatyczne, zazwyczaj należy stosować stawkę podstawową wynoszącą obecnie 23%. Jednak w pewnych przypadkach zastosowanie znajduje stawka VAT wynosząca 8%. Decydujący jest faktyczny przedmiot usługi oraz warunki jej realizacji.

 

Ze stawki obniżonej przede wszystkim mogą korzystać usługi, w ramach których jest tworzony nowy program komputerowy, aplikacja (mobilna bądź webowa) i są przenoszone prawa autorskie do wytworzonego programu, aplikacji. Co istotne, wytworzenie programu, aplikacji powinno odbywać się przy wykorzystaniu powszechnie znanej wiedzy, lecz w oparciu o indywidualne, autorskie pomysły a wynagrodzenie powinno być w formie honorarium.

 

Zgodnie bowiem z pozycją 63 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie do usługi twórców w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzanej w formie honorarium za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich.

 

Zatem jeśli:

1)    jesteś twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

2)    wytwarzasz utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. program komputerowy, oprogramowanie, aplikację)

3)    twoje wynagrodzenie jest w formie honorarium

4)    przenosisz prawa autorskie do wytworzonego utworu lub udzielasz licencji do praw autorskich wytworzonego utworu

twoje usługi podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.   

 

Twórcą, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

 

Natomiast utworem będącym przedmiotem prawa autorskiego, w myśl przepisów Rozdziału 1 „Przedmiot prawa autorskiego” ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zatem wytwór naszej pracy jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych gdy:

1)    stanowi wynik działalności człowieka (twórcy)

2)    stanowi wynik działalności twórczej, czyli stanowi rezultat działalności o charakterze kreacyjnym, jest nowym wytworem intelektu

3)    ma indywidualny charakter, czyli cechuje się indywidualnością, charakteryzują go różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

 

Jednocześnie zgodnie z definicją słownikową honorarium to wynagrodzenie za pracę w wolnych zawodach. Natomiast za wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie czynności związanych z istotą danego zawodu na zasadzie samozatrudnienia, zdobywając zlecenia na wykonanie usług, pracując bez etatu. Zatem wynagrodzenie otrzymane z tytułu przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji do wytworzonego utworu można uznać za wynagrodzenie za pracę w wolnym zawodzie o charakterze honorarium.

 

Przy tym warto, aby warunki wykonania usługi znalazły odzwierciedlenie w postaci zapisów umowy dotyczących m.in. opisu przedmiotu umowy i jego wykonania wykazującego cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przeniesienia praw autorskich bądź udzielenia licencji, wynagrodzenia w formie honorarium za przekazanie autorskich praw majątkowych bądź udzielenie licencji.  

 

Joanna Kulpa

FABRYKA WNIOSKÓW

 

 

Stawka VAT dla usług IT

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego