KONTAKT Z NAMI ►

Metis Finanse Sp. z o.o.

Spółka doradztwa podatkowego nr 787

ul. Nowa 1, 47-400 Racibórz

tel.: 516-222-826, 504-681-762

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

2017-2024 © Metis Finanse

30 września 2022

Zazwyczaj realizacja usług na rzecz kontrahenta z zagranicy nie wpływa na wysokość limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, który wynika z art. 113 ustawy o VAT. W przypadku podmiotów już prowadzących działalność gospodarczą jest to limit w wysokości 200 000 zł wartości sprzedaży w roku podatkowym. Natomiast, gdy rozpoczynamy działalność gospodarczą w trakcie roku, limit ten nie wynosi 200 000 zł, lecz jest to wartość proporcjonalna do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w danym roku. Co istotne, do limitu nie wliczamy wartości wszystkich dokonanych transakcji.

 

O tym, czy wartość usługi świadczonej na rzecz kontrahenta zagranicznego ujmujemy w wartości limitu decyduje miejsce świadczenia usługi (ustalane na podstawie przepisów). W sytuacji, gdy miejscem świadczenia usługi  jest terytorium innego państwa niż Polska, wartości tych usług do limitu nie wliczamy. W limicie jest ujmowana jedynie wartość usług, których miejscem świadczenia jest terytorium Polski. Wynika to z tego, że limit odnosi się do wartości sprzedaży. Natomiast przez sprzedaż należy rozumieć m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT). W konsekwencji tylko te usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium Polski spełniają definicję sprzedaży, o której mowa w ustawie o VAT.

I tylko te usługi wliczamy do limitu wartości sprzedaży.

 

Zatem, w przypadku świadczenia usług, bardzo istotne jest prawidłowe ustalenie ich miejsca świadczenia (miejsca opodatkowania). Decyduje ono czy wartość danej usługi należy wliczyć do limitu, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. Miejsce świadczenia usług uzależnione jest od statusu klienta (czy jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, czy też konsumentem) oraz rodzaju świadczonej usługi.

 

Przykładowo: Świadczysz takie same usługi IT na rzecz firmy posiadającej siedzibę za granicą oraz na rzecz firmy posiadającej siedzibę w Polsce. W ciągu roku podatkowego wartość zrealizowanych usług IT na rzecz kontrahenta z zagranicy wynosi 300 000 zł, zaś na rzecz kontrahenta z Polski

150 000 zł.

 

Nadal korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, bo nie przekraczasz określonego limitu.

 

Co prawda wartość wyświadczonych usług jest powyżej 200 000 zł, bowiem w sumie wynosi 450 000 zł. Jednak nie przekraczasz limitu wartości sprzedaży w rozumieniu ustawy. We wskazanym przypadku wartość sprzedaży w rozumieniu ustawy wynosi jedynie 150 000 zł (wartość usług na rzecz kontrahenta z Polski). Tym samym do przekroczenia limitu pozostaje jeszcze 50 000 zł. Niniejsze wynika z tego, że usługi IT wyświadczone na rzecz firmy z zagranicy nie wliczają się do wartości limitu. W sytuacji świadczenia usług IT dla podmiotu zagranicznego nie masz do czynienia ze świadczeniem usług na terytorium kraju, gdyż według przepisów ustawy ich miejscem świadczenia jest kraj, w którym nabywca usługi posiada siedzibę.

 

Joanna Kulpa

FABRYKA WNIOSKÓW

 

Usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego, a limit zwolnienia z VAT

Biuro rachunkowo-finansowe

Spółka doradztwa podatkowego